img 2023-01-23

Įmonės vertės nustatymas

img

Dažnai, turint bei vystant nuosavą verslą, didžiausias dėmesys skiriamas pelnui bei sėkmingai įmonės veiklai. Apie įmonės vertę bei jos vertės nustatymą dažniausiai negalvojama. Tačiau vertės nustatymas tikrai nemažai gali pasakyti apie pačią įmonę. Tokia informacija itin aktuali įmonės vadovams, verslo partneriams, net įmonės konkurentams. 

Skaičiuojant įmonės vertę, vertinamas visas materialusis ir nematerialusis įmonės turtas, gaunamas pelnas bei įmonės potencialas, visi įmonės įsipareigojimai bei įsiskolinimai, kurie mažina įmonės vertę. Skaičiuojant gali pasitaikyti, jog bendrai verslo vertė didelė, tačiau įmonės vertė daug mažesnė, dėl jos finansinių įsipareigojimų. 

Kada reikėtų nustatinėti įmonės vertę?

Dažniausiai verslas vertinamas perkant arba parduodant įmonę. Įmonės vertė šiuo atveju yra aktuali ne tik perkančiam verslą, bet ir jį parduodančiam. Verslo pardavimo kaina ne visuomet yra pagrįsta, todėl itin svarbu adekvačiai įvertinti verslo vertę. Dažniausiai, pagrįsti įmonės vertei, renkamasi samdyti profesionalų verslo vertės nustatymo specialistą. 


Kaip vyksta įmonės vertės nustatymas?

Įmonės vertei nustatyti naudojamos skirtingos metodikos. Dažniausiai pasirenkami vertės nustatymo metodai yra materialios (nominalios) vertės ir gamybinės vertės. 

Materialiosios vertės nustatymo formulė: iš įmonės aktyvų atimamos įmonės skolos bei įsipareigojimai, pridedama arba atimama verslo vertė ir įmonės potencialas (reputacija), gaunama įmonės pardavimo kaina. Verslo potencialas nustatomas pagal įmonės reputaciją, įvaizdį klientui. Tikslią įmonės vertę pakankamai sudėtinga nustatyti. 

Gamybinės vertės nustatymas vykdomas apskaičiuojant vidutinį įmonės grynąjį pelną bei įmonės būsimąją vertę: iš įmonės pelno atimama norima palūkanų norma ir gaunama įmonės gamybinė vertė. Tokie skaičiavimai atliekami remiantis pardavimų prognozėmis. 

Suprantant verslo vertę, labai nesunku nustatyti įmonės vertę. Kai visas verslas yra sutelktas viename juridiniame asmenyje - įmonės vertė visuomet bus lygi 100 proc. jos akcijų vertės. 


Įmonės vertei įtaką darantys nežinomieji 

Viena dažniausių klaidų, kurią daro įmonių savininkai, tai galvojimas, jog savo įmonės vertę galima apskaičiuoti remiantis apskaičiuota konkurentų įmonės verte. Tačiau verslo vertės vertinimas bei apskaičiavimas yra labai individualus procesas su šio proceso eigoje atsirandančiais nežinomaisiais. Taip yra, nes įmonės vertė apskaičiuojama daugiau remiantis ateities perspektyva bei prognozėmis koks bus uždirbtas pelnas bei kokio dydžio pinigų srautus valdys įmonė.  Įmonės valdomo faktinio turto būklė, likvidumas, įsipareigojimai taip pat įtakoja įmonės vertę. Dėl šios priežasties kiekviena įmonė turi būti vertinama individualiai. 

Smulkiose įmonėse, kuriose dirba patys įmonės savininkai bei jų šeimos nariai, dažnai atsiranda įmonės vertę iškraipančių faktorių. Taip nutinka, nes savininkai pratę naudotis įmone kaip savo turtu. Tokiu atveju, skaičiuojant įmonės vertę, privalo būti atliekamos tam tikros korekcijos, atstatančios finansinius duomenis į tinkamą padėtį.

Pabaigai, labai svarbu paminėti, jog siekiant kuo tiksliau apskaičiuoti įmonės vertę itin svarbu susirasti patikimą bei itin gerai finansų rinkas suvokiantį vertintoją. Patirtis - didžiausias privalumas siekiant apskaičiuoti įmonės vertę su kuo mažesne paklaida.