Asociacijos STEIGIMAS

Asociacijos steigimo kaina: 159 EUR

Trukmė: 2-3 d.d

ASOCIACIJAS STEIGIAME INTERNETU

Kas yra asociacija?

Asociacija – tai trijų ar daugiau asmenų ribotos teisinės atsakomybės viešoji organizacija, vienijanti tam tikrų interesų turinčius fizinius ir juridinius asmenis, kurios tikslas koordinuoti narių veiklą, atstovauti jų interesams.

Kodėl verta steigti Asociaciją?

img
img

Asociacija yra ribotos teisinės atsakomybės organizacija

Asociacijos steigėjai nerizikuoja savo asmeniniu turtu.
img

Galimybė gauti paramą iš juridinių bei fizinių asmenų

Galima gauti paramą dviem būdais – iš juridinių asmenų bei 1,2 proc paramą iš gyventojų.
img

Nėra privalomo pradinio įnašo

Asociacijos įstatymas nenumato jokio privalomo pradinio įnašo steigiant šią juridinę veiklos formą.
asociacijos steigimas

Asociacijos steigimas

img

Asociacija steigiama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir gali veikti tik Lietuvos teritorijoje. Galima steigti per notarą arba internetu. Pigiau ir greičiau ją steigti internetu, tačiau svarbu paminėti, kad bus reikalingas elektroninis parašas.

Asociacijos steigimas internetu – ko Jums prireiks?

 • Visi asociacijos steigėjai privalo turėti kvalifikuotus elektroninius parašus. Jei jo neturite, jį galite išsiimti nuvykę į Telia, Tele2 ar bet kokį kitą saloną.
 • Steigiamos asociacijos pavadinimo.
 • Steigėjų duomenų (ne mažiau kaip trys asmenys) – vardai, pavardės, asmens kodai. Jei tai juridinis asmuo, tada reikės įmonės pavadinimo, registracijos adreso, įmonės kodo.
 • Asociacijos buveinės adreso. Būtinas patalpų savininko raštiškas sutikimas. Jam taip pat būtina turėti elektroninį parašą. Jei patalpų savininkų yra daugiau, reikės visų sutikimo. Jei adreso neturite, jį galima įsigyti už 25 EUR neribotam laikui, Vilniuje.
 • Nuostatuose aprašytų asociacijos tikslų, veiklos srities, valdymo formos, taip pat būtina nurodyti vadovą, bei pateikti jo duomenis.
 • Pateikti steigėjų įnašų dydžius bei įvardinti kitą organizacijos materialųjį bei nematerialųjį turtą.
img

Asociacijos steigimo procesas

img
img
 • Atsiunčiate mums visus reikalingus duomenis ir dokumentus.
 • Gavę duomenis, išsiunčiame Jums sąskaitą.
 • Po sąskaitos apmokėjimo rezervuojame jūsų įmonės pavadinimą. Pavadinimą patvirtina per 1-2 d.d.
 • Po pavadinimo patvirtinimo iš karto paruošiame įmonės steigimo dokumentus. Registrų centras juos patvirtina dažniausiai tą pačią arba kitą darbo dieną.
asociacijos steigimas

Ką svarbu žinoti apie Asociaciją?

img
asociacijos steigimas internetu
 • Asociacija yra viešasis juridinis asmuo, tai reiškia, kad jos veikla vykdoma viešai ir atvirai, tai yra visa su asociacija susijusi informacija – narių skaičius, bei jų sąrašas, veiklos rezultatai, tam tikri finansiniai duomenys, finansavimo šaltiniai ir kita yra viešinama ir skelbiama viešai.
 • Direktorius atsakingas už ataskaitų parengimą bei paviešinimą. Veiklos ataskaitoje privalo būti nurodyta informacija apie asociacijos veiklą, asociacijos narių skaičių finansinių metų pabaigoje, metinę finansinę ataskaitą.
 • Asociacija valdoma visų narių susirinkime priimtais nutarimais. Jei įstatuose yra sutarta už darbą asociacijos nariams gali būti mokamas atlyginimas.
 • Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys asociacijų veiklą – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, taip pat – asociacijos įstatai.
img
img

Asociacijos steigimas: privalumai ir trūkumai

Asociacijos privalumai

 • Asociacija gali pritraukti finansavimą, gauti paramą, gyventojai gali skirti 1,2% nuo savo pajamų.
 • Gali būti atleidžiama nuo kai kurių mokesčių mokėjimo.
 • Kadangi asociacija yra ribotos teisinės atsakomybės juridinis asmuo, nariai nerizikuoja asmeniniu turtu.
 • Nereikia turėti samdomų darbuotojų.
 • Visas pelnas lieka organizacijai.

Asociacijos trūkumai

 • Asociacija gali veikti tik Lietuvos teritorijoje, tai gali apriboti plėtros galimybes.
 • Nariai negauna atlygio už darbą bei socialinių garantijų.
 • Neįmanoma reorganizuoti asociacijos į pelno siekiančią įmonę.
 • Nustatytas minimalus narių skaičius. Neturint 3 asmenų neįmanoma įsteigti asociacijos.
 • Asociacijos bei jos narių duomenys skelbiami viešai ir yra visiems laisvai prieinami.
 • Asociacijos revizorius turi reguliariai tikrinti finansinę veiklą.

TURITE KLAUSIMŲ? DOMINA ASOCIACIJOS STEIGIMAS? SUSISIEKIME!

Atsiliepimai

Mūsų klientai myli mus, nes mes mylim juos!

Adomas Inta atsiliepimas
Adomas Inta
Įvertinimas
Labai ačiū , greitai ir kokybiškai viskas vyksta , pyikus bendravimas , o svarbiausia operatyvumas , viskas sutvarkyta atsakyti visi klausimai.
Adomas Inta atsiliepimas
Agne K
Įvertinimas
Geriausios rekomendacijos. Užsakytos paslaugos sutvarkytos - greitai ir sklandžiai.
Adomas Inta atsiliepimas
Justas Jakutis
Įvertinimas
Aciu, uz greita ir kokybiska aptarnavima, pagalba sukurti mazaja bendrija. Rekomenduoju
Adomas Inta atsiliepimas
Dariusz Romanovski
Įvertinimas
Kreipiausi į Start Business su prašymu pakonsultuoti ties MB įsteigimu, kadangi 0 praktinių žinių tik kažkiek teoriniu teko pasidomėti, o reikėjo pirmą kartą gyvenime įsteigti MB, bet vis tiek daug kildavo klausimu, nerimo. Pačiam tai būtų gal galvos skausmas, gėriau kreipkitės į specialistą ir sutaupisite laiko, nervu ir pinigų...

Asociacijos mokami mokesčiai

1. Pelno mokestis (PM)

Pelno mokestis nėra taikomas toms asociacijos pajamoms, kurios tiesiogiai skiriamos visuomenei naudingoms veikloms tenkinti, tokioms kaip mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kt. Visos kitos pajamos yra apmokestinamos 15% tarifu. Tiesa, yra galimybė pasinaudoti lengvatomis:

 • 0 % pelno mokesčio tarifu pirmaisiais metais, jei asociacija atitinka valstybės iškeltus reikalavimus: įmonėje dirba 10 ar mažiau darbuotojų, pajamos neviršija 300 tūkstančių eurų per mokestinius metus, įmonėje veikia fiziniai asmenys, asociacija kitose įmonėse neturi daugiau kaip 50 % akcijų, įmonė nėra likviduojama, reorganizuojama ar perduodama, bei jos veikla nebuvo sustabdyta.
 • 5% pelno mokesčio tarifu visais likusiais metais, jei asociacija atitinka valstybės iškeltus reikalavimus: įmonėje dirba 10 ar mažiau darbuotojų, pajamos neviršija 300 tūkstančių eurų per mokestinius metus, asociacija ar jos dalyviai neturi kitų įmonių.

2. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 %

Jei asociacijos pajamos nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jos apmokestinamos 20% GPM mokesčiu, pagal GPM įstatymą.

3. Pridėtinės vertės mokestis – 21 %

21% PVM taikomas tik tada, jei asociacijos pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 tūkstančius eurų, arba įsigytų prekių iš užsienio valstybių vertė didesnė kaip 14 tūkstančių eurų.

4. Nekilnojamo turto (NT) mokestis

Asociacijos turimam nekilnojamajam turtui gali būti taikomas 0,3 – 3 proc. mokestis nuo jo vertės. Konkretų mokesčio tarifą nustato atitinkamos savivaldybės tarybos. Tiesa, jei asociacijos turimas nekilnojamasis atitinka valstybės keliamus reikalavimus, tada šis mokestis nėra taikomas.

5. VSD IR PSD mokesčiai

Šie mokesčiai mokami tik tada, jei asociacija turi samdomų darbuotojų, kuriems mokamas darbo užmokestis. PSD – 6,98 %. VSD 12.52 % – 15.52 %.

Ką svarbu žinoti apie Asociacijas

asociacijos steigimas

Asociacijos pelnas ir jo paskirstymas

Asociacija yra pelno nesiekianti organizacija. Ji gali gauti pelno iš parduotų prekių ar suteiktų paslaugų, tačiau visas pelnas priklauso organizacijai. Pelnas negali būti skiriamas narių asmeninėms reikmėms patenkinti. Išimtis darbo užmokestis pagal teisiškai įformintus darbo santykius.

Asociacijos apskaita

Buhalterinė asociacijos veiklos apskaita yra privaloma. Jos tvarkymas nėra sudėtingas ir galima tai daryti savarankiškai, tačiau reikėtų įsivertinti ar turima pakankamai reikalingų žinių bei laiko.

Dažniausiai užduodami klausimai

01

Kiek gali būti asociacijos narių?

Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Maksimalus skaičius nėra nurodytas.

02

Ar asociaciją gali steigti tik juridiniai asmenys?

Asociaciją gali steigti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys.

03

Koks yra asociacijos nario mokestis?

Asociacijos nario pradinius įnašus ir/arba metinius mokesčius nustato ir savo nuostatuose patvirtina kiekvienos asociacijos steigėjai. Konkretus mokesčio dydis nėra reglamentuotas.

04

Kas gali steigti asociaciją?

Asociaciją gali steigti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie turi bendrą tikslą, pomėgių, yra tos pačios profesijos atstovai ir nori veikti kartu. Yra nustatytas minimalus steigėjų skaičius t. y. ne mažiau kaip trys nariai. Visi steigėjai turi būti pilnamečiai.