VŠĮ (Viešosios įstaigos) STEIGIMAS

VŠĮ steigimo kaina: 159 EUR

Trukmė: 2-3 d.d

VŠĮ STEIGIAME INTERNETU

Viešoji įstaiga - tai pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Kodėl verta steigti Viešąją įstaigą?

img
img
Tai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
Steigėjai nesėkmės atveju rizikuoja tik į VŠĮ veiklą įneštomis lėšomis, o asmeninis turtas yra apsaugotas.
img
Sutaupoma pinigų
1. Yra galimybė pasinaudoti mokesčių lengvatomis.
2. Galima gauti paramą dviem būdais – iš juridinių asmenų bei 1,2 proc paramą iš gyventojų
img
Kuriant VŠĮ nereikia formuoti įstatinio kapitalo.
vsi steigimas

Viešosios įstaigos steigimas

img

Nusprendėte steigti Viešąją įstaigą? Štai ko jums reikės:

 • 1. Elektroninio arba mobilaus parašo.
 • 2. Adreso, kuriame registruosite įmonę. Taip pat reikalingas patalpų, kurios bus registruojamos kaip oficiali įmonės buveinė, savininko raštiškas sutikimas arba patvirtinimas Registrų centro svetainėje. Jei adreso neturite, jį galima įsigyti už 25 EUR neribotam laikui, Vilniuje.
 • 3. Sugalvoti įmonės pavadinimą.
 • 4. Duomenų apie steigėją (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir asmens dokumento kopija). Jei yra daugiau steigėjų, reikės visų duomenų ir dokumentų kopijų.
 • 5. Jeigu steigėjų yra daugiau, prieš steigiant VŠĮ reikia sušaukti steigėjų susirinkimą ir paskirti VŠĮ vadovą. Reikės pateikti jo duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir asmens dokumento kopija). Taip pat bus reikalingas ir susirinkimo protokolas.
 • 6. Pasirašyti kuriamos VŠĮ veiklos aprašymą.
 • 7. Pasiruošti Viešosios įstaigos įstatus. Tai dokumentas, kuriame aprašomas narių skaičius, valdymo struktūra, funkcijos, veikla ir kita informacija.
img

Viešosios įstaigos steigimo procesas

img
img
 • Atsiunčiate mums visus reikalingus duomenis ir dokumentus.
 • Gavę duomenis, išsiunčiame Jums sąskaitą.
 • Po sąskaitos apmokėjimo rezervuojame jūsų įmonės pavadinimą. Pavadinimą patvirtina per 1-2 d.d.
 • Po pavadinimo patvirtinimo Registrų centre pildoma JAR forma ir sugeneruojamas VŠĮ steigimo aktas. Jį turi pasirašyti visi steigėjai su elektroniniu parašu. Registrų centras dažniausiai patvirtina tą pačią arba kitą darbo dieną.
 • Registruojant VŠĮ įregistruojami ir jos įstatai.
všį steigimas

Informacija, kuri yra reikalinga Viešosios įstaigos steigimui pradėti:

img
mažosios bendrijos steigimas internetu
 • Įmonės pavadinimas. Čia galite pasitikrinti, ar jis nėra užimtas: https://www.registrucentras.lt/jar/p/
 • Narių – steigėjų duomenys ir asmens dokumentų kopijos;
 • Veiklos aprašymas;
 • Įmonės įstatai;
 • Susirinkimo protokolas
 • Įmonės registracijos adresas (būtinas patalpų savininko raštiškas sutikimas. Jei adreso neturite, galite jį įsigyti už 25 EUR neribotam laikui.
img
img

Viešosios įstaigos steigimas: privalumai ir trūkumai

VŠĮ privalumai:

 • Nerizikuojama asmeniniu turtu. VŠĮ yra ribota civilinės atsakomybės, tai reiškia, kad net bankroto metu, rizikuojama tik į veiklą įneštomis lėšomis, o asmenis turtas yra apsaugotas.
 • Nereikalingas pradinis kapitalas.
 • Atitikus keliamus reikalavimus, galima pasinaudoti mokesčių lengvatomis.
 • Yra galimybė gauti paramą iš juridinių asmenų ir gyventojų.
 • Galima vykdyti komercinę veiklą.
 • Yra galimybė perleisti veiklą kitiems asmenims.
 • Nesunku priimti naujus dalininkus.
 • VšĮ prieinama galimybė teikti paraiškas į ES paramos priemones, skirtas nevyriausybinėms organizacijoms.
 • Galima pertvarkyti į labdaros ir paramos fondą.

VŠĮ trūkumai:

 • Visas pelnas, kurį gauna VšĮ, turi būti skiriamas VšĮ steigimo įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui ir negali būti išmokamas kaip dividendai ar naudojamas asmeniniams tikslams.
 • Dalininkai negauna pelno. Vienintelės VšĮ steigėjų ir dalyvių pajamos – darbo užmokestis.
 • Ribotos veiklos plėtros ir vystymo galimybes.
 • Galima užsiimti tik įstatuose įtvirtinta veikla.

TURITE KLAUSIMŲ? DOMINA VŠĮ STEIGIMAS? SUSISIEKIME!

Atsiliepimai

Mūsų klientai myli mus, nes mes mylim juos!

Adomas Inta atsiliepimas
Adomas Inta
Įvertinimas
Labai ačiū , greitai ir kokybiškai viskas vyksta , pyikus bendravimas , o svarbiausia operatyvumas , viskas sutvarkyta atsakyti visi klausimai.
Adomas Inta atsiliepimas
Agne K
Įvertinimas
Geriausios rekomendacijos. Užsakytos paslaugos sutvarkytos - greitai ir sklandžiai.
Adomas Inta atsiliepimas
Justas Jakutis
Įvertinimas
Aciu, uz greita ir kokybiska aptarnavima, pagalba sukurti mazaja bendrija. Rekomenduoju
Adomas Inta atsiliepimas
Dariusz Romanovski
Įvertinimas
Kreipiausi į Start Business su prašymu pakonsultuoti ties MB įsteigimu, kadangi 0 praktinių žinių tik kažkiek teoriniu teko pasidomėti, o reikėjo pirmą kartą gyvenime įsteigti MB, bet vis tiek daug kildavo klausimu, nerimo. Pačiam tai būtų gal galvos skausmas, gėriau kreipkitės į specialistą ir sutaupisite laiko, nervu ir pinigų...

Pagrindiniai mokesčiai, kuriuos moka Viešoji įstaiga

1. Pelno mokestis

Pirmaisiais mokestiniais metais VšĮ turi galimybę pasinaudoti lengvatiniu 0 proc. pelno mokesčio tarifu, jei tenkina žemiau pateiktas sąlygas:

 • Per mokestinius metus VšĮ dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų
 • Per mokestinius metus bendros VšĮ pajamos neviršija 300 tūkst. eurų
 • Neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse
 • Įstaigos veiklos dalyviai yra fiziniai asmenys/asmuo
 • Per tris, vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įmonės veikla nebuvo stabdoma
 • VŠĮ nėra likviduojama ar reorganizuojama
 • VŠĮ nėra perleidžiama kitiems dalyviams

Sekančiais mokestiniais metais VšĮ, tenkinant žemiau pateiktas sąlygas, taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas:

 • Per mokestinius metus VšĮ dirba ne daugiau nei 10 darbuotojų
 • Per mokestinius metus bendros VšĮ pajamos neviršija 300 tūkst. eurų
 • VšĮ dalyviai nevaldo kitų juridinių vienetų

1.3 Jei VšĮ neatitinka aukščiau paminėtų reikalavimų, taikomas standartinis 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

2. PVM (Pridėtinės vertės mokestis)

Jei Viešosios įstaigos pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 EUR ir/arba įsigytų prekių iš kitų valstybių per praėjusius kalendorinius metus suma viršija 14 000 EUR – MB privalo registruotis į PVM mokėtojus ir mokėti 21% PVM tarifą.

3. Nekilnojamo turto (NT) mokestis

VšĮ, turinti registruoto nekilnojamo turto arba nuomojamo iš fizinio (-ių) asmens (-ų), moka 0,3 – 3 proc. nekilnojamojo turto mokestį nuo šio vertės.

4. Darbo užmokestis

Darbuotojo sumokami mokesčiai:

 • GPM: 20%
 • Pensijų draudimas: 8,72%
 • PSD: 6,98%
 • Ligos socialinis draudimas: 1,99%
 • Motinystės socialinis draudimas: 1,81%

Darbdavio sumokami mokesčiai:

 • Nedarbo socialinis draudimas: 1,31%
 • Įmokos į garantinį fondą 0,16%
 • Įmokos į ilgalaikio darbo išmokų fondą: 0,16%
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas 0,14%

Ką svarbu žinoti apie VŠĮ

viešosios įmonės steigimas
 • VŠĮ gali būti steigiama tiek vieno, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų.
 • Pagrindinis šio juridinio asmens tikslas – vykdyti naudingą visuomenei veiklą. Dažniausiai VšĮ veikia kultūros, švietimo, aplinkosaugos, socialinių paslaugų ir panašiose srityse.
 • Steigėjų asmenų skaičius nėra ribojamas.
 • VšĮ steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys.
 • VšĮ steigėjai, perdavę VšĮ įnašą, tampa jos dalininkais.
 • VšĮ pelnas negali būti naudojamas kitiems veiklos tikslams, nei nustato jos įstatai, o lėšas, gautas kaip paramą viešoji įstaiga gali naudoti tik jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams įgyvendinti.
 • VšĮ pelnas negali būti skiriamas dalininkams, VšĮ organų nariams, asmeninės gerovės patenkinimui ar darbuotojų premijoms.
 • VŠĮ gali gauti paramą.
 • Teisės aktai nenustato viešosios įstaigos steigėjų (po juridinio asmens įregistravimo – dalininkai) įnašų dydžio. Juridinių asmenų registre viešosios įstaigos dalininkų įnašų dydis neregistruojamas.
 • VšĮ steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir LR Viešųjų įstaigų įstatymas.