img 2022-10-17

Kas yra gyventojų pajamų mokestis? Koks jo dydis?

img

Kas yra gyventojų pajamų mokestis (GPM)?

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) taikomas fiziniams asmenims, kurie šalyje gyvena bei gauna pajamas. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai pajamų mokestį moka nuo pajamų , kurios gaunamos iš Lietuvos teritorijoje esančių šaltinių. GPM apmokestinamas darbo užmokestis, iš kapitalo gaunamos pajamos, autoriniai honorarai, iš turto nuomos ar pardavimo gaunamos pajamos  ir pan. Pagrindinis GPM teisės aktas- LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, o mokestinis laikotarpis- kalendoriniai metai.


GPM tarifai

Dirbantiems samdomą darbą (su darbo sutartimis) GPM išskaičiuojamas iš atlyginimo, dirbantys su individualia veikla GPM kartu su VSD bei PSD moka patys.

Su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikomas 20 proc, pajamų mokesčio tarifas. Šis tarifas kyla iki 32 proc. jei gaunamos pajamos viršija 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU).

Užsiimant individualia veikla pajamos apmokestinamos 15 proc. tarifu. Tokiu pačiu (15 proc.) tarifu apmokestinamos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos. 


GPM apmokestinimas

GPM apmokestinamos iš šių, dažniausiai pasitaikančių, veiklų gaunamos pajamos:

1. Darbo užmokestis; 

2. Dividendai arba pelnas, gautas pardavus vertybinius popierius;

3. 10 metų neišlaikius nekilnojamojo turto nuosavybėje GPM apmokestinamas pelnas, gautas už jo pardavimą;

4. Pajamos gautos užsiimant individualia, ūkine veikla;

5. Honorarai;

6. Indėlių ir vertybinių popierių pajamos viršijančios 500 eurų;

7. Pajamos iš paskolų (P2P / sutelktinio finansavimo) palūkanų (neapmokestinama iki 500 EUR).

8. Iš ne šeimos narių gautos pajamos, dovanos, kurios viršija  2500 eurų sumą;

9. Iš juridinių asmenų gautos dovanos, pajamos viršijančios 100 eurų sumą;

10. Pajamos, gautos pardavus miško gėrybes, viršijus 3000 eurų sumą; 

11. Didesni nei 1000 eurų loterijų laimėjimai, azartinių lošimų pajamos.


GPM lengvatos

GPM lengvatos taikomos:

1. Neapmokestinamosioms pajamoms (plačiau GPMĮ 17 str.);

2. Neapmokestinamam pajamų dydžiui (NPD), taikomas su darbo santykiais susijusioms pajamoms (plačiau GPMĮ 20 str.);

3. Iš pajamų atimamoms išlaidoms/ įmokoms (plačiau GPMĮ 21 str.).


Permokėto pajamų mokesčio susigrąžinimas 

Mokesčių administravimo įstatymo nuostatose apibrėžiama, jog mokesčio permoka yra laikoma mokesčio mokėtojo sumokėta per didelė mokesčio suma. Permokėtą mokesčio sumą grąžinti reikia konkrečiam mokesčio mokėtojui , iš savo lėšų sumokėjus didesnę nei įstatyme numatyta mokesčio sumą. Remiantis metine pajamų deklaracija, mekesčių permoka grąžinama ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 31d arba per 90 dienų po pavėluotai pateiktos metinės pajamų deklaracijos gavimo. Jei gyventojas pateikia prašymą grąžinti mokesčio permoką (forma FR0781) ji privalo būti grą-inta per 30 dienų po prašymo gavimo dienos. 

Suma, kurią galima susigrąžinti už per metus patirtas išlaidas ar sumokėtas įmokas negali viršyti 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamų pajamų.  Bendra susigrąžinama gyvybės draudimo bei II ir III pakopos pensijų kaupimo įmokų suma negali viršyti 1500 eurų. 


GPM administravimas

Remiantis mokesčių mokėjimo tvarka gyventojų gaunamos pajamos skirstomos į A ir B klases. Šios klasės nusako, kas atsakingas už GPM sumokėjimą valstybės biudžetui (asmuo, kuris sumokėjo, ar asmuo, kuris gavo pinigus).

A klasės pajamos, tai tos pajamos, kada už GPM sumokėjimą atsakingas pinigus sumokėjęs asmuo. Pavyzdžiui darbdavys, kuris išskaičiuoja GPM iš darbuotojo atlyginimo ir sumoka valstybei. Taigi, darbo užmokestis yra A klasės pajamos. Prievolė teisingai priskirti pajamas klasėms tenka mokančiąjam pinigus. Taigi, viską išmokėjus ir laiku nesupratus, jog tai A klasės pajamos- prievolė mokėti GPM verslininkui/ darbdaviui- niekur nedingsta.

B klasės pajamos, tai tos pajamos, kai už gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimą atsakingas gaunantis pinigus asmuo. Tai galioja perkant paslaugas/prekes iš individualią veiklą vykdančių asmenų. Mokesčių mokėjimas- jo atsakomybė. Taigi, individualios veiklos pagal pažymą pajamos- B klasės. Pajamų mokestį nuo pajamų, priskiriamų B klasei, deklaruoja, skaičiuoja ir susimoka pats individualios veiklos vykdytojas. Pajamų mokestį už gyventoją leidžiama sumokėti verslui, kuris išmokėjo B klasės pajamas. Dažnai tai paprastesnis būdas. 


Apibendrinimas

GPM taikomas skirtingais tarifais už gaunamas pajamas šalies viduje. Taikomos tam tikros GPM lengvatos, galima susigrąžinti permoką deklaravus pajamas. Jei pajamos priskiriamos A klasei už GPM mokėjimą atsakingas pinigus sumokėjęs asmuo. Jei pajamos priskiriamos B klasei už GPM mokėjimą atsakingas gyventojas, kuris gavo pinigus, šiuo atveju verslui dažniausiai reikia tik deklaruoti išmokas savo metinėje deklaracijoje.