img 2022-10-04

Individuali veikla. Kas tai?

img

Kas yra individuali veikla?

Individuali veikla tai savarankiška veikla, kuria besiverčiantis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios tam tikros ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Individuali veikla- lengviausias ir itin populiarus būdas užsiimti savarankiška bei nepriklausoma veikla. Galima išskirti 4 kriterijus apibūdinti individualiai veiklai:

1. Tai  savarankiška komercinė arba gamybinė veikla (bet kokio pobūdžio, išskyrus nekilnojamojo turto pardavimą/ nuomą); 

2. Tai kūryba, profesinė, mokslinė bei panaši savarankiška veikla; 

3. Tai savarankiška sportinė veikla; 

4. Tai savarankiška atlikėjo veikla.


Individualios veiklos mokami mokesčiai

Kaip jau minėta vykdant individualią veiklą atsiranda prievolė mokėti mokesčius. Pagrindiniai individualios veiklos mokesčiai:

1. GPM (gyventojų pajamų mokestis), mokamas kartą metuose;

2. PSD (privalomasis sveikatos draudimas). PSD įmokos kodas 444 ir dažniausiai mokama kas mėnesį.

3. VSD (valstybinio socialinio draudimo) įmokos, mokamos kartą metuose. VSD įmokos kodas 444.

Nuo 2018m. sausio 1d. pajamoms iš individualios veiklos taikomas 15proc. pajamų mokesčio tarifas (netaikoma pajamoms gautoms iš individualios žemės ūkio veiklos, kuriai taikomas 10proc. pajamų mokesčio tarifas).

Nuo 2010m. sausio 1d. pajamos, kurios buvo gautos iš nekilnojamojo turto prekybos, nebėra priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir yra apmokestinamos 15proc. pajamų mokesčio tarifu (atimant iš pardavimo pajamų turto įsigijimo kainą). 


Kaip atsidaryti individualią veiklą?

Individualios veiklos registravimas itin paprastas. Visus duomenis bei dokumentus galima pateikti 3 būdais: atvykus į VMI skyrių arba paštu - abiem atvejais pildoma popierinė forma REG812. Taip pat tai padaryti greitai bei paprastai galima internetu. Pažymą dėl individualios veiklos išdavimo vėliausiai galima pateikti tą pačią dieną kai pradėta vykdyti veikla.

Individualios veiklos pažyma internetu išduodama užpildžius prašymą elektroniniu būdu asmeninėje Mano VMI paskyroje. Prisijungti prie šios sistemos galima su mobiliuoju parašu arba elektronine bankininkyste. 

Žingsniai, kuriuos reikia atlikti prisijungus Mano VMI paskyroje: Paslaugos -> Individuali veikla pagal pažymą -> Individualios veiklos pagal pažymą užsakymas, keitimas ir atstovo duomenų tvarkymas, atsidariusiame lange spausti Pildyti prašymą, jį užpildžius spausti pateikti


Individualios veiklos nutraukimas 

Norint nutraukti individualią veiklą reikia asmeniškai (arba per įgaliotą asmenį) ne vėliau negu per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo  apie tai pranešti VMI. Individualią veiklą nutraukti galima tais pačiais 3 būdais kaip ir ją atsidaryti, t.y. VMI skyriuje, paštu išsiunčiant užpildytus dokumentus (REG812 forma dėl veiklos nutraukimo) arba internetu. 

Uždaryti individualią veiklą internetu- pats greičiausias ir patogiausias būdas, neatimantis brangaus laiko. Nusprendus pateikti paraišką dėl veiklos nutraukimo elektroniniu būdu pirmiausia reikėtų prisijungti prie Mano VMI paskyros, spausti  Paslaugos -> Individuali veikla pagal pažymą  -> Individualios veiklos pagal pažymą nutraukimas, atsidariusiame lange spausti Pildyti prašymą. Patikrinti individualios veiklos nutraukimo būseną galima Mano VMI pasirinkus: dokumentai-> individualios veiklos pažymos. 

 

Ar įmanoma gauti paskolą su individualia veikla?

Paskolos su individualios veiklos pažyma dirbantiems žmonėms tikrai prieinamos pakankamai lengvai, tačiau yra daug labiau ribojama paskolos suma, skirtingai nei paskolos juridiniams asmenims atveju. Pagal individualią veiklą dirbančių asmenų pajamos beveik visada vertinamos ilgesnio laikotarpio perspektyvoje nei dirbančių pagal darbo sutartis, prašoma deklaracijų už praėjusius metus.

Taigi, paskolos asmenims, dirbantiems su individualia veikla, išduodamos pajamas vertinant pagal daug griežtesnę procentinę išraišką. Tai reiškia, jog gaunamų pajamų vidurkis gali būti sumažintas siekiant nustatyti tvarumo lygį. svarbu paminėti, jog asmenys dirbantys su individualia veikla nesulaukia išimčių vertinant mokumo kriterijus, siekiant gauti paskolą vėluojančių mokėjimų, įsiskolinimų būti negali. Individualios veiklos apskaita

Tiek individualia veikla užsiimantys asmenys, kurie savo veikloje taiko pinigų apskaitos principą, tiek ir individualia veikla užsiimantys asmenys, kurie taiko kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti gyventojų individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą. Taigi, jį pildyti privalo visi individualią veiklą pagal pažymą vykdantys asmenys (išskyrus tuos asmenis, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą (okiu atveju, veiklos pajamos ir išlaidos, turi būti nurodytos aparato kasos operacijų žurnale) arba tuos asmenis, kuri buhalterinėje apskaitoje taiko dvejybinį įrašą).

Užsiimantys individualia veikla ne PVM mokėtojai daro atskirą įrašą pajamų – išlaidų apskaitos žurnale, kai faktiškai gauna pajamų iš individualios veiklos arba kai patiria išlaidų, susijusių su faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos apmokėtos. Asmenys, pasirinkę leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, įgyja teisę nepildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis. Taip pat šie asmenys neturi saugoti apskaitos dokumentų, pagrindžiančių išlaidas. Kiti individualia veikla užsiimantys asmenys privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Taip pat, kalbant apie individualios veiklos pagal pažymą buhalterinę apskaitą, svarbu paminėti, jog besiverčiantys individualia veikla asmenys savo klientams privalo išrašyti sąskaitą-faktūrą, kurioje pateikia informaciją apie tai, kokias prekes arba paslaugas pardavė/suteikė.


Kuo skiriasi individuali veikla nuo verslo liudijimo?

Aptariant esminius verslo liudijimo ir individualios veiklos ypatumus lengvai galime išskirti pagrindinius  šių dviejų veiklų skirtumus:

1. Užsiimant individualia veikla mokesčiai už gautas pajamas dirbant pagal individualios veiklos pažymą mokami metų gale, deklaruojant pajamas. tuo tarpu verslo liudijimo turėtojai moka mokesčius iš anksto tik pradėjus verstis veikla.

2. Individuali veikla laikoma vykstančia kol asmuo, vykdantys veiklą, pateikia prašymą jos nutraukimui. Verslo liudijimą galima išsiimti pasirinktam laikotarpiui (savaitei, keliems mėnesiams) jei planuojama veikla užsiimti tik tam tikrą laiką. 

3. Užsiimant individualia veikla bei dirbant su juridiniais asmenimis nereikia mokėti jokių papildomų mokesčių. Papildomą 15proc. mokestį tenka mokėti su verslo liudijimu dirbantiems asmenims, jei 10proc. ir daugiau klientų yra juridiniai asmenys.

4. Veiklų kiekis, leidžiantis dirbti su verslo liudijimu, labai ribotas lyginant su individualia veikla.  

5. Turint verslo liudijimą ir klientui reikalaujant- privaloma išrašyti čekius už suteiktas paslaugas.

6. Užsiimant individualia veikla taikomi pajamų, valstybinio socialinio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokesčiai. 


Apibendrinimas

Individuali veikla pagal pažymą puikus būdas susikurti sau darbo vietą, neeikvojant laiko bei pinigų juridinio asmens steigimui. Tai daug paprastesnis verslo modelis, kurį norint pradėti labai paprasta sutvarkyti dokumentus internetu.  Palyginti nesudėtinga buhalterinės apskaitos sistema taip pat neturėtų gąsdinti pradedančiųjų individualios veiklos vystymo kelyje.

Visgi, rinktis  individualią veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą? Įvertinus visus verslo liudijimo ir individualios veiklos skirtumus negalime nepastebėti, jog individuali veikla pagal pažymą - kur kas lankstesnė ir apimanti daugiau veiklos rūšių. Užsiimant individualia veikla pajamų mokestis mokamas nuo faktiškai gautų pajamų metų pabaigoje, o norint dirbti pagal verslo liudijimą, kurio veiklos rūšys leidžia verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis, iš karto dar  tenka sumokėti ir fiksuotą pajamų mokesčio dydį.