img 2022-10-06

Verslo liudijimas. Kas tai?

img

Kas yra verslo liudijimas?

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, pradėjęs vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimą, yra sumokėjęs tam tikrą fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Šis mokestis nepriklauso nuo gaunamų pajamų, o jo dydis yra individualiai nustatomas kiekvienoje savivaldybėje. Verslo liudijimo skaičiuoklėje greitai ir paprastai galima paskaičiuoti konkrečios veiklos su verslo liudijimu kainą. Taip pat verslo liudijimas parodo įgytą teisę verstis dokumente nurodyta veikla


Veiklos su verslo liudijimu rūšys

Individuali veikla pagal verslo liudijimą turi pakankamai mažą ir ribotą veiklų pasirinkimą lyginant su individualia veikla pagal pažymą. Veiklų klasifikatorius leis pasitikrinti ar norima užsiimti veikla būtų galima verstis su verslo liudijimu. Svarbu paminėti, jog nėra ribojamas skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičius vienam asmeniui.

Jei vis dėl to norima užsiimti veikla, nepatenkančia į leidžiamas užsiimti su verslo liudijimu, reikėtų apsvarstyti individualios veiklos pagal pažymą arba juridinio asmens (įmonės) steigimą. Taip pat svarbu paminėti, jog įsigijus verslo liudijimą veiklą galima vykdyti tik tuomet jei asmuo nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir neįgis prievolės juo tapti.


Kaip internetu nusipirkti verslo liudijimą?

Verslo liudijimai išduodami VMI. Norint įsigyti verslo liudijimą reikėtų kreiptis į artimiausią VMI skyrių. Daug greitesnis ir patogesnis būdas- užsisakyti verslo liudijimą internetu savo asmeninėje Mano VMI paskyroje.

Verslo liudijimai išduodami pasirinktam laikotarpiui, bet jis neturi būti ilgesnis nei 1 kalendoriniai metai. Paslaugų ar gamybos verslo liudijimai gali būti išduodami mažiausiai 5 dienoms (šios dienos nebūtinai turi eiti iš eilės). Norint užsiimti prekyba verslo liudijimas gali būti išduodamas ir mažiau nei 5 dienoms, t.y. prekybininkams verslo liudijimai išduodami net vienai ar kelioms dienoms.


Kokius dokumentus reikia pateikti VMI norint įsigyti verslo liudijimą?

Svarbiausi - laisvos formos prašymas bei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas ne elektroniniu būdu per Mano VMI). Kiti dokumentai teikiami pagal atskirą VMI prašymą. VMI gali paprašyti:

1. Dokumentų, kuriais remiantis galėtų būti taikomas mažesnis pajamų mokestis;

2. Autorinė licencinė sutartis, kuri suteikia teisę platinti LR teritorijoje audiovizualinius kūrinius bei fonogramas bet kokiose laikmenose.

Norint pradėti vykdyti veiklą pagal verslo liudijimą reikėtų pačiu verslo liudijimu pasirūpinti iš anksto, kadangi verslo liudijimo pažyma išduodama per 4d.d. nuo dokumentų pateikimo. 


Verslo liudijimo pratęsimas

Baigiantis verslo liudijimo galiojimui ir norint jį pratęsti visų pirma reikėtų sumokėti pajamų mokestį (tik po pajamų mokesčio apmokėjimo galimas verslo liudijimo pratęsimas). Prašymą verslo liudijimo pratęsimui privaloma pateikti kol dar galioja turimas verslo liudijimas. Tuomet naujai išduotame verslo liudijime paliekamas senasis verslo liudijimo numeris. Verslo liudijimo pratęsimas trunka 2d.d. nuo dokumentų pateikimo. 

Jei prašymas verslo liudijimo pratęsimui vis dėl to pateikiamas kai jau nebegalioja ankstesnis verslo liudijimas, tai tiesiog išduodamas naujas verslo liudijimas.


Apskaita

Vykdant veiklą su verslo liudijimu yra pakankamai nesudėtinga vesti buhalterinę apskaitą. Jei veiklai naudojamas kasos aparatas, tereikia pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus tik pageidaujant klientui.


Kiek ir kokius mokesčius reikia mokėti dirbant su verslo liudijimu?

Užsiimant veikla su verslo liudijimu privalomi šie mokesčiai:

1. Fiksuotas gyventojų pajamų mokestis (GPM), Mokesčio dydis priklauso nuo pasirinktos veiklos, veiklos teritorijos ir kt..

2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokestis. Skaičiuojama kas mėnesį, tarifas – 6,98% nuo minimalios mėnesinės algos (2022m - 50,95Eur). Yra atvejų kuomet PSD įmokos gali būti mokamos kartą per metus.

3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos. VSD įmokų dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko. Jei verslo liudijimas galioja visą mėnesį, mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau arba trumpiau negu mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikui.

4. Gali atsirasti prievolė mokėti Pridėtinės vertės mokestį (PVM). PVM tarifas - 21%. Jis mokamas, jei per 12mėn. bendros pajamos už šalies teritorijoje parduotas prekes/ suteiktas paslaugas viršija 45000Eur,


Apribojimai

Pagrindiniai apribojimai užsiimant individualia veikla su verslo liudijimu yra šie:

1. Per metus gaunamos pajamos negali viršyti 45 000 Eur. 

2. Jei veiklos sutampa, draudžiama teikti paslaugas įmonėms;

3. Iš juridinių asmenų (įmonių), galima gauti ne didesnę kaip 4 500 Eur sumą per kalendorinius metus;

4. Turint verslo liudijimą prekybai per kalendorinius metus, prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, galima parduoti prekių neviršijant 4 500 eurų sumos išskyrus šias išimtis (pagal Lietuvos Respublikos nutarimą Nr. 1797 (2016-11-16 nutarimo Nr. 1146 redakcija)):

4.1 Prekyba automobiliais, motociklais, mopedais,

4.2 Žemės ūkio ir maisto produktų pardavimas kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.


Individuali veikla pagal pažymą ar verslo liudijimas?

Tai vienas dažniausių klausimų, iškylančių renkantis kurią individualios veiklos rūšį pasirinkti pradedant vystyti savo veiklą. Esminis šių veiklų skirtumas- GPM mokėjimas. Pradėjus veiklą su verslo liudijimu GPM mokamas iš karto, vykdant individualią veiklą pagal pažymą- GPM mokamas deklaravus pajamas, už faktiškai gautą pelną.

Užsiimti individualia veikla pagal pažymą galima norint pradėti bet kokią veiklą (išskyrus veiklas, kurioms reikalinga licencija, tuomet steigiamas juridinis asmuo- įmonė). Individualios veiklos pažyma išduodama neribotam laikui, galima įdarbinti kitą asmenį. 

Galimų veiklų pagal verslo liudijimą sąrašas gerokai siauresnis, o jo trukmė nurodoma pildant prašymą gauti verslo liudijimą, ilgiausias laikas- kalendoriniai metai (baigiantis verslo liudijimui jis gali būti pratęstas).

Kaip vieną didžiausių privalumų galima įvertinti galimybę verslo liudijimą išsiimti kelioms ar net 1 dienai (prekybai) ir užsiimti su verslo liudijimu papildoma veikla, kad ir kartą metuose.

Svarbu paminėti šiuos ribojimus dirbantiems su verslo liudijimu: negalima tapti PVM mokėtoju, juridiniams asmenims parduodamų prekių/paslaugų suma negali viršyti 4500Eur, verslo liudijime gali būti įrašytas 1 papildomas asmuo, tačiau jis nesiskaito kaip įdarbintas asmuo. 

Taigi, rinktis  individualią veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą? Įvertinus visus verslo liudijimo ir individualios veiklos skirtumus negalime nepastebėti, jog individuali veikla pagal pažymą -kur kas lankstesnė ir apimanti daugiau veiklos rūšių. 


Apibendrinimas

Apibendrinant, veiklą su verslo liudijimu galime įvardinti kaip puikią alternatyvą norint savo veikla užsiimti bei ją organizuoti savarankiškai. Itin paprasta veiklos su verslo liudijimu apskaita bei nesudėtingas ir mažai laiko atimantis verslo liudijimo įsigijimo procesas taip pat skatina rinktis būtent šį veiklos vystymo būdą. Daugumai, ypač smulkiesiems verslininkams, svarbu ir nepriklausantis nuo pajamų bei iš karto žinomas pajamų mokesčio dydis.