img 2022-10-30

Kas yra VSD ir PSD?

img

Kas yra VSD?

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) tai mokestis, kurį privaloma mokėti dirbant savarankiškai, pagal darbo sutartį, nedirbant ir neįsiregistravus Užimtumo tarnyboje. Šis mokestis skirtas gyventojų socialinei gerovei palaikyti. VSD sistema pagrįsta kartų solidarumo principu. Tai reiškia, jog mokant VSD fondui įmokas, išėjus į pensiją, susirgus, susilaukus vaiko iš VSD fondo bus gaunama materiali pagalba - draudimo išmoka. Asmuo, mokantis VSD įmokas, remia visus Lietuvos valstybės pensininkus, neįgaliuosius, dėl ligos negalinčius dirbti, vaikus auginančias šeimas. Taip pat užtikrinama saugi ateitis pačiam asmeniui, prireikus jis sulauks piniginės pagalbos iš to paties fondo.


Kas yra VSD įmokos?

Mokant VSD įmokas įgijama teisė į motinystės, ligos, pensijų, nedarbo ir kitas socialines išmokas. VSD įmokų tarifai skiriasi jei asmuo užsiima individualia  veikla ir, jei asmuo dirba pagal darbo sutartį. Taip pat VSD įmokos tarifas bus kitas jei mokama papildoma 2 proc. pensijų kaupimo įmoka.

VSD įmokos mokamos kartą per metus iki gegužės 1d. VSD įmokos gali būti mokamos avansu, bet jos per mėnesį negali būti didesnės už einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumą (tai yra 1780 eur.). Tos įmokos, dėl kurių “Sodrai” yra pateiktas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis, laikomos avansinėmis. 


Kokios yra VSD įmokos?

VSD įmokų tarifai:

1. 28,5 proc. (šis tarifas kyla iki 30,5 proc. jei mokama papildoma pensijų kaupimo įmoka);

2. Dirbant su individualia veikla VSD įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc. individualios veiklos pajamų sumos (neatėmus VSD bei PSD įmokų).

Jei tektų lyginti PSD ir VSD įmokų dydžius, pamatytume, jog VSD įmokos - daug didesnės.  Tai suprantama - didžioji dalis šių įmokų skirta pensijų mokėjimui. Prasta demografinė situacija ir vis didėjantis pensinio amžiaus žmonių skaičius lemia tai, jog tenka į biudžetą surinkti vis didesnę VSD įmokų sumą.  Emigracija bei mažėjantis gimstamumas lemia tokį darbingo amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimą šalyje. Pensinis amžius nuolat ilginamas, nes tai vienas iš būdų kelti demografinius rodiklius ir surinkti didesnę VSD įmokų dalį į biudžetą. Šešėlinė ekonomika (“vokeliai”) taip pat prisideda prie mokesčių didėjimo sąžiningai juos mokantiems asmenims, įmonėms. 


Kas yra PSD?

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) - įmoka, kurią privalo mokėti visi tiek dirbantys pagal darbo sutartis, tiek dirbantys pagal individualią veiklą. PSD mokėjimas užtikrina nemokamą sveikatos priežiūros paslaugų gavimą, išlaidų už vaistus kompensavimą. Tai sveikatos apsaugos sistemos finansavimui skirtas mokestis. Iš PSD surenkamų įmokų yra išlaikomos gydymo įstaigos ir jų darbuotojai, kompensuojami vaistai, medicininės priemonės bei sveikatos priežiūros paslaugos.


Koks yra PSD mokestis?

PSD įmokos mokamos kas mėnesį. Dirbantys pagal individualią veiklą PSD moka savarankiškai Sodrai. PSD įmokos tarifas 6,98 proc. nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA). 2022m. MMA yra 730 eurų, PSD įmoka- 50,95 eurų. Dirbantiems samdomą darbą, pagal darbo sutartį, PSD įmoka išskaičiuojama iš bruto (“ant popieriaus”) nurodyto darbo užmokesčio. Įmokos kodas, naudojamas mokant PSD - 444. 

 

Kada būtina mokėti PSD įmokas?

PSD mokėtojų teises bei pareigas reglamentuoja LR sveikatos draudimo įstatymas. Remiantis šiuo įstatymu- visi asmenys nuo draudžiamojo statuso įgijimo dienos privalo mokėti (patys,kitas asmuo, darbdavys, valstybė) PSD įmokas kiekvieną mėnesį.  Į užsienį išvykusiems LR gyventojams prievolė mokėti PSD išnyksta tik deklaravus išvykimą iš šalies. Už socialiai remtinas gyventojų grupes PSD įmokas moka valstybė. 


Kodėl svarbu laiku mokėti PSD įmokas?

PSD įmokos turi būti mokamos kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Nesumokėjus įmokos, nutraukiamas draustumas. Asmuo vėl bus apdraustas kai bus sumokėta skola bei einamojo mėnesio PSD įmoka. Svarbu paminėti, jog esant įsiskolinimui įmokėta suma pirmiausia dengia skolą, o tik paskui einamojo mėnesio įmoką. Nemokantys PSD įmokų nėra apdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu. Tai reiškia, jog neapdraustiems PSD asmenims visos su gydymo įstaigomis, ligoninėmis ir sveikatos paslaugomis susijusios išlaidos yra mokamos. 

PSD fondas apmoka šias medicinines paslaugas:

1. Medicininė reabilitacija, slauga;

2. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai;

3. Nedarbingumas, invalidumas ir jo nustatymas;

4. Vaistų kompensavimas (I bei II grupės invalidumą turintiems asmenims, nepilnamečiams, pensininkams);

5. Protezavimo, protezų pirkimo išlaidų kompensavimas;

6. Parama ortopedinių priemonių įsigijimui.

 

PSD skolos mokėjimo atidėjimas 

Dažnai kyla klausimas ar galima atidėti PSD įmokų mokėjimą?  Reikia atitikti tam tikras sąlygas, bet PSD įmokų atidėjimas turint įsiskolinimą tikrai galimas. PSD įmokų mokėjimą galima atidėti jei įmokų įsiskolinimas neviršija 1500eur sumos ir yra didesnis nei 125eur. Taip pat būtina “Sodrai” pateikti prašymą įmokų atidėjimui. Svarbu paminėti, jog PSD įmokos negali būti atidedamos jei įsiskolinimo išieškojimas jau perduotas anstoliams.

Įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidėtas tik vieną kartą per kalendorinius metus. Sprendimas “Sodroje” dėl įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo priimamas per 10 d.d. po prašymo gavimo, apie sprendimą asmuo informuojamas raštu dar per 5d.d. Prašymus dėl skolos mokėjimo atidėjimo galima pateikti prisijungus asmeninėje “Sodros” paskyroje, el.paštu, “Sodros” skyriuose. Jei po patenkinto prašymo dėl įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo nemokamos einamosios įmokos ar nevykdomos kitos sutarties sąlygos- sutartis nutraukiama, skaičiuojami delspinigiai bei išieškoma visa skola.

 

Kas neprivalo mokėti PSD įmokų?

PSD įmokų nereikia mokėti:

1. Jei už asmenį jau yra mokamas PSD (pavyzdžiui asmuo dirba samdomą darbą, užsiima individualia veikla);

2. Jei asmuo patenka į draudžiamųjų valstybės lėšomis sąrašą (pavyzdžiui pensininkas, nepilnametis, studentas);

3. Kai asmuo gauna ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir pan išmokas;

4. Gyventojai pirmą kartą užsiėmę savarankiška veikla (pavyzdžiui, pradėję dirbti su individualia veikla arba verslo liudijimu) tiek VSD, tiek PSD įmokų gali nemokėti vienerius metus nuo savarankiškos veiklos pradžios. 


Apibendrinimas

PSD suteikia galimybę nemokamai naudotis sveikatos priežiūra šalyje. VSD- gauti nedarbo, vaiko auginimo ir pan. išmokas. VSD įmokos garantuoja socialines garantijas susirgus, išėjus į pensiją. Jei tektų lyginti PSD ir VSD įmokų dydžius, pamatytume, jog VSD įmokos- daug didesnės, o vis daugiau VSD surenkamų lėšų valstybei reikia išlaikyti pensinio amžiaus piliečius.