img 2023-02-28

Kas yra ofšorinė įmonė?

img

Ofšorinio verslo schemos šiandienos verslo pasaulyje kartais tampa ne tik tikslingu, bet ir būtinu verslininko pasirinkimu. Ofšorinis verslas bendrai apibūdinamas kaip verslas, įkurtas specialiomis sąlygomis, kurios padeda siekti tam tikro statuso bei gauti mokestinių lengvatų. Techniškai tai yra legali verslo forma, tačiau dažnai ši verslo forma pasitelkiama kaip priemonė pinigų plovimui ar kitokiai nusikalstamai veiklai vykdyti, mokesčių vengimui.Kas gi yra ofšorinė įmonė?

Tai įmonė, padedanti sumažinti su mokesčiais susijusias išlaidas. Ofšorinės įmonės gali būti tarpininkais tarptautinėje prekyboje, rangovais, paslaugų tiekėjais, investuotojais, nekilnojamo turto savininkais. 

Verslas nuolat ieško būdų kaip kaip padidinti savo efektyvumą. Efektyvumo augime didelį vaidmenį atlieka mokamų mokesčių optimizavimas. Galioja paprasta taisyklė - kuo mažesnė suma mokesčių mokama, tuo didesnis pelnas uždirbamas. Ofšoriniai verslai kuriami tų valstybių teritorijose, kuriose tam tikrai verslo sričiai taikomi ženkliai mažesni mokesčiai. Naudojantis ofšorine įmone mokesčių našta perkeliama į valstybę su mažesniais mokesčiais ar didesnėmis mokestinėmis lengvatomis.  Taip sumokama žymiai mažesnė mokesčių suma. Ofšorinės įmonės steigimo atveju, įmonė įregistruojama užsienio valstybėje, bet ji savo veiklos ten nevykdo, o šalyje, kurioje realiai vykdo savo veiklą - įmonė išvengia dalies ar net visų mokesčių.


Kokius kriterijus reikia atitikti norint įregistruoti ofšorinę įmonę?

Dažniausi reikalavimai:

ofšorinės įmonės savininkas negali būti tos šalies, kurioje įmonė bus registruojama, pilietis ar nuolatinis gyventojas;

šalyje, kurioje registruojama ofšorinė įmonė, negalima vykdyti veiklos, turėti pajamų ar turto;

visas ofšorinės įmonės valdymas, akcininkų susirinkimai, sutarčių pasirašymas privalo vykti įmonės registracijos šalyje, nors įmonės veikla toje šalyje realiai ir nevykdoma.


Ofšorinių įmonių privalumai

pakankamai nesudėtinga įmonės registracija, nes nebus realaus veiklos vykdymo;

dažnai ofšorinės įmonės neprivalo pateikti audito bei kitų dokumentų. Veiklą galima vykdyti daug laisviau;

mažiau dokumentų pildymo bei kitų formalumų;

priklausomai nuo ofšorinės įmonės registracijos šalies - tam tikro dydžio lengvatinis pelno mokestis;

duomenys apie įmonių savininkus bei direktorius - konfidencialūs;

platesnis bankinių paslaugų pasiekiamumas tarptautiniu mastu;

ofšorinis verslas užtikrina finansinį konfidencialumą, verslininkai gauna daugiau laisvės elgtis su savo pinigais kaip jiems atrodo priimtina;

nėra eksporto/importo ribojimų.

Bendrai apžvelgus ofšorinių įmonių privalumus, galime daryti išvadą, jog tokios įmonės itin patrauklios finansinių lengvatų bei anonimiškumo organizuojant įmonės veiklą atžvilgiu.

 

Ofšorinių įmonių teritorijos

Remiantis Tarptautinio valiutos fondo duomenimis visame pasaulyje skaičiuojama virš 70 ofšorinių verslo centrų. Pagrindinius galime išskirti šiuos:

Kariba i- šis regionas patrauklus verslininkams, nes vietinė valdžia nereikalauja įmonės finansinės atskaitomybės rodiklių, o ir mokesčių ofšorinėms įmonėms mokėti dažnai visai nereikia;

Ramiojo vandenyno salos - čia registruotos ofšorinės įmonės dažnai laikomos nestabiliomis bei neprognozuojama ateitimi;

Viduržemio jūros valstybės - puikiai vertinami ofšorinių įmonių centrai. Šiose valstybėse jau būtina mokėti mokesčius, kurie nėra labai dideli.

JAV - dauguma JAV valstijų į ofšorines įmones žiūri kaip į papildomą pajamų šaltinį;

Europa (žemynas) - tokios šalys kaip Vengrija, Šveicarija yra puiki vieta registruoti ofšorinę įmonę. Žemyninėje Europoje ofšorinės įmonės registruojamos, kai norima paslėpti tokios įmonės statusą, siekiant neatbaidyti investuotojų. Mokesčiai šiose šalyse atitinkamai bus didesni.


Pabaigai

Kur ofšorines įmones steigia Lietuvos verslininkai? Dažnu atveju pirminėmis tarpinėmis šalimis tampa kaimynės Latvija bei Estija. Šiose teritorijose galioja pasirašytos palankios tarptautinės sutartys. Siekiant apeiti mokesčių mokėjimą iš šių valstybių gautas pelnas siunčiamas į kitų valsybių, kur mažesni mokesčių dydžiai, ofšorinius centrus - taip išvengiant papildomų mokesčių.

Yra nemažai būdų, kuriuos pasitelkus ofšorinė įmonė verslininkui gali sutaupyti nemažai pinigų bei generuoti daug didesnes pelno sumas. Ši veikla- legali bei priimtina, tiesiog ne visada mėgstama vietinių šalių institucijų.