img 2022-11-08

Nekilnojamojo turto mokestis

img

Kas yra nekilnojamo turto mokestis?

Nekilnojamo turto mokestis - nekilnojamojo turto savininkų tiek fizinių, tiek juridinių asmenų, mokamas mokestis už jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Mokesčio dydžiai skiriasi ir kinta priklausomai nuo turto paskirties, jo vietos, mokestinės vertės. Nuo tam tikros mokestinės vertės atsiranda progresinis mokestis. Nekilnojamojo turto mokesčio mokestinis laikotarpis - kalendoriniai metai, o jo tarifas svyruoja nuo 0,3 iki 3 proc. turto mokestinės vertės


Kada yra mokamas nekilnojamo turto mokestis?

Fiziniams asmenims už nekilnojamą turtą, kurio mokestinė vertė viršija 150 000 eurų deklaracijas būtina pateikti bei sumokėti mokestį už praėjusius metus iki einamųjų metų gruodžio 15 d.  Nekilnojamo turto mokestis deklaruojamas pateikiant deklaracijos KIT715 formą VMI. Taip pat į šią kategoriją įeina visi gyvenamieji, poilsio, religinės paskirties nekilnojamojo turto objektai. Negyvenamosios paskirties nekilnojamas turtas turi būti deklaruotas už praėjusius kalendorinius metus, o už jį sumokėta iki vasario 15 d.

Įsidėmėtinas aspektas, kalbant apie nekilnojamo turto mokestį - gyvenamosios paskirties turtas apmokestinamas tik tada, kai turto mokestinė vertė viršija 150 000 eurų sumą. Jei mokestinė vertė viršija 150 000 eurų sumą, atsiranda mokestinė prievolė - taikomi progresiniai mokesčiai: 

1. 150 000 eurų- neapmokestinamas dydis; 

2. 150 000-300 000 eurų- taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas; 

3. 300 000-500 000 eurų taikomas 1 proc. mokesčio tarifas; 

4. Virš 500 000 eurų taikomas 2 proc. nekilnojamo turto mokesčio tarifas.  

Asmenims, kurie augina 3 ar daugiau nepilnamečių vaikų bei asmenims, auginantiems nepilnametį neįgalų/nuolat slaugantiems jau suaugusį neįgalų vaiką progresiniai mokesčiai taikomi mokestinei vertei viršijus 200 000 eurų:

1. Nuo 200 000-390 000 eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas; 

2. Nuo 390 000-650 000 eurų taikomas 1 proc. mokesčio tarifas;

3. Mokestinei turto vertei viršijus 650 000 eurų sumą taikomas 2 proc. mokesčio tarifas.


Juridiniams asmenims nekilnojamo turto mokestį privaloma sumokėti iki sekančių metų vasario 15 d. Juridiniams asmenims, mokėjusiems avansinį pelno mokestį iki vasario 15 d. lieka sumokėti skirtumą tarp privalomo sumokėti ir avansu mokėto turto mokesčio sumos.

Yra išimčių, kada juridiniai asmenys neprivalo pateikti nekilnojamo turto deklaracijos:

1. Jei turtui taikomos nekilnojamo turto mokesčio lengvatos;

2. Jei nekilnojamo turto statyba nebaigta ir statinys/ turtas faktiškai nenaudojamas;

3. Valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu, kol turtas naudojamas pagal sutarties paskirtį.

Nekilnojamo turto mokestį galima sumokėti pavedimu į VMI surenkamąją sąskaitą arba įmokų surinkimo paslaugas teikiančiuose padaliniuose (AB Lietuvos paštas, Perlo terminalai, Paysera ir kt.). Mokant nekilnojamo turto mokestį būtina nurodyti įmokos kodą, kuris yra 1001.


Apibendrinimas

Taigi, nekilnojamojo turto mokesčiu apmokestinamas turtas, esantis LR teritorijoje, išskyrus: neužbaigtos statybos, faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą. Taip pat išimtis taikoma valdžios ir privataus subjekto partnerystės pagrindų kurtam/įgytam turtui kol vykdoma šių dviejų šalių sutartis ir tas nekilnojamasis turtas yra naudojamas pagal sutarties paskirtį. Šis mokestis taikomas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims tik jų mokėjimo terminai skirtingi.