img 2022-09-24

Kas yra UAB?

img

Kas yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB)?

Uždaroji akcinė bendrovė tai ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. Pagrindinis uždarosios akcinės bendrovės veiklą reglamentuojantis dokumentas – LR akcinių bendrovių įstatymas, o jos akcininkais gali būti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, kurie įsigyja bendrovės akcijų.

 

UAB steigimas ir pagrindiniai veiklos principai

UAB steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir LR Akcinių bendrovių įstatymas.

UAB akcininkų skaičius gali būti nuo 1 iki 250. UAB akcininkais gali būti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi bent po vieną įmonės akciją, kurią įsigijo įstatymų numatyta tvarka. Kiekvienas įmonės akcininkas turi tokias teises ir pareigas, kurios jam buvo suteiktos nuosavybės teise priklausančios įmonės akcijos.

1000 EUR yra minimalus įstatinio kapitalo dydis. Jis yra formuojamas akcininkų piniginiais įnašais. Nepiniginiais įnašais galima apmokėti tuomet, kai formuojamas įstatinis kapitalas yra didesnis nei 1000 EUR. Nepiniginiai įnašai privalo būti vertinami nepriklausomų turto vertintojų ir jie negali viršyti 75 procentų įstatinio kapitalo dydžio.

Domina UAB steigimas? Nežinote kaip tai padaryti patys? Susisiekite su mumis! 

 

UAB įstatinis kapitalas

Įstatinis kapitalas – tai turtas, kurį akcininkai investavo į įmonę. UAB steigimo metu akcininkai suformuoja įstatinį kapitalą, kuris tampa įmonės turtu ir paskui yra naudojamas jos veikloje.

Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 2 str. 4 d. UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 1000 EUR. Įstatinio kapitalo dydis tampa lygiu visų pasirašytų UAB akcijų nominalių verčių sumai. Svarbu pažymėti, kad teisės aktuose nustatyta tvarka įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas, tačiau įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei minimalus įstatinio kapitalo dydis.

Akcininkai prieš pradėdami veiklą, bendrovei privalo perduoti tam tikrą minimalią sumą, kuri ir yra vadinama įstatiniu kapitalu.

Kuo didesnis įstatinio kapitalo dydis, tuo didesnė rizika krenta akcininkam, nes būtent įstatinis kapitalo dydis nurodo sumą, kurios akcininkai negalės išsiimti iš įmonės, jei negaus sutikimo iš kreditorių dėl ilgalaikių įsipareigojimų. 

 

Ką privalo turėti UAB?

 UAB privalomi du darbuotojai - direktorius ir buhalteris arba įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą.

 

Privalomi UAB steigimo dokumentai:

1. Įstatymų reikalavimus atitinkantis pavadinimas, kuris turi būti įregistruojamas Juridinių asmenų registre (JAR)

2. Steigiama nauja įmonė turi turėti buveinės registracijos adresą, kuriame bus registruojama bendrovė. Jei steigėjai neturi buveinės, kurioje gali būti įregistruojama įmonė, tą buveinės adresą galima įsigyti iš šias paslaugas teikiančių įmonių.

3. Jeigu UAB yra steigiama daugiau negu vieno žmogaus, yra privaloma steigimo sutartis, kurioje numatomos įmonės steigimo sąlygos, o jei UAB yra steigiama vieno žmogaus, privalomas yra tik steigimo aktas.

4. Įstatai, kuriuose yra privaloma apibrėžti veiklos tikslus, valdymo organus ir valdymo organų kompetenciją, bei įmonės valdymo organų narių patvirtinamasis steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas.

5. Jeigu įmonė yra steigiama ne elektroniniu būdu, notarinis patvirtinimas yra būtinas steigimo dokumentam, pavadinimo rezervacijai bei registracijos adresui ir nustatytam įstatinio kapitalo dydžiui.

6. UAB visus darbuotojus įskaitant ir direktorių priima dirbti pagal darbo sutartis, moka mokesčius nuo darbo užmokesčio tiek Sodrai, tiek ir VMI. Pagal AB įstatymą UAB vadovauja direktorius, kuris priima ir atleidžia visus darbuotojus.

 

UAB mokesčiai

1. Akcininko mokestis nuo dividendų (paskirstytojo pelno):

2. GPM – 15%

3. Pelno mokestis. Lengvatinis 5% pelno mokestis, jei įmonės apyvarta neviršija 300 000€ ir vidutinis darbuotojų skaičius per metus neviršija 10. Kitu atveju, taikomas 15% pelno mokestis.

4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Privaloma registruotis PVM mokėtoju, jei apyvarta iš Lietuvoje vykdomos veiklos per paskutiniuosius 12 mėn. viršija 45 000€ arba per kalendorinius metus įsigyjamų prekių iš kitų ES šalių vertė viršija 14 000€

5. Nekilnojamo turto mokestis, jei UAB turi registruoto turto;

Samdomų darbuotojų apmokestinimas:

1. GPM – 20%

2. VSD (pensijų, ligos, motinystės, nedarbo) – 30,98% arba 32,98% (jei kaupiama pensijai papildomai)(iš jų 27,98% darbdavio, 3% arba 5% darbuotojo)

3. PSD – 9% (iš jų 3% darbdavio, 6% darbuotojo)

 

UAB privalumai

UAB yra viena iš populiariausių juridinių asmens formų Lietuvoje, todėl verta panagrinėti UAB privalumus dėl kurių steigėjai pasirenka šią juridinio asmens formą.

Kadangi UAB yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, UAB steigėjai neatsako savo asmeniniu turtu.

UAB turi galimybę išleisti naujų akcijų, kurių dėka gali pritraukti investicijų.

Taip pat UAB akcininkai gali dovanoti, parduoti ar kitu būdu perleisti akcijas kitiems žmonėms. Akcijos gali būti paliktas kaip palikimas paveldėtojams. 

UAB turi lengvatas, susijusias su mokesčių mokėjimų. Jeigu įmonėje nėra daugiau nei 10 darbuotojų ir mokestinio laikotarpio metu pajamos nepasiekia daugiau nei 300 000 eurų, vietoj standartinio 15% pelno mokesčio įmonei bus taikomas lengvatinis 5% pelno mokestis.

 

UAB trūkumai

 

Kaip vienas iš UAB trūkumų turėtų būti paminėtas įmonės steigimui privalomas minimalus 1000 eurų dydžio įstatinis kapitalas bei ribojamas akcininkų skaičius - įmonė negali turėti daugiau nei 250 akcininkų.

Taip pat svarbu paminėti, jog pelnas gali būti išsiimamas tik dividendų forma arba gaunant darbo užmokesti, tačiau šiuo atveju teks mokėti nemažus mokesčius. Akcininkams gali būti išmokami dividendai pasibaigus mokestiniams metams, bendrovei gavus pelno arba, kai sumažinus įstatinio kapitalo dydį lieka laisvų liešų.

Svarbu paminėti, jog UAB akcijos negali būti viešai prekiaujamos kaip AB akcijos. UAB turi gan sudėtingą buhalterinę apskaitą ir šiai juridinei verslo formai yra būtina rengti finansinę atskaitomybę.

UAB turi gan sudėtingą steigimo ir likvidavimo procedūrą, todėl retai kada pavyksta apsieiti be kvailifikuotų teisininkų.

 

Apibendrinimas

Vieni iš pagrindinių UAB privalumų yra tokie, kad steigėjams nereikia rizikuoti savo turtu, tam tikromis sąlygomis galima sumažinti mokestinį tarifą bei nesudėtingu būdu gali būti išleidžiamos naujos akcijos ar perleidžiamos senos. Tačiau yra ir trūkumų, todėl prieš steigiant UAB verta pamąstyti ar tie trūkumai netaps problemomis, kurios gali apsunkinti UAB veiklą.

Vis dėlto, jei tik dabar pradedate naują verslą, kurio pradžioje neplanuojate turėti daug darbuotojų ir UAB jum nepasirodė kaip tinkama verslo forma, paskaitykite apie mažosios bendrijos privalumus bei trūkumus šiame straipsnyje.