img 2023-01-10

Taikyti ar netaikyti NPD?

img

Visi Lietuvos gyventojai, kurie gauna pajamas iš Lietuvoje esančių šaltinių, moka tam tikrus mokesčius, pvz.: gyventojų pajamų mokestį (GPM), mokesčius “SoDrai”. Viena iš mokesčių dydį galinčių sumažinti aplinkybių yra Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymas. 

Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) yra fizinio asmens pajamų dalis, nuo kurios neskaičiuojami mokesčiai, t.y. ši pajamų dalis neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. Prieš skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį ši dalis yra minusuojama iš gyventojų pajamų sumos. Mėnesinis NPD apskaičiuojamas atsižvelgiant į pagrindinį darbo užmokestį, priedus bei priemokas. Šiuo metu maksimalus mėnesinis NPD yra 540 eurų. 2023 m. sausio 1d. mėnesinis NPD didės iki 625 eurų. 

Neapmokestinamųjų pajamų dydis dažnu atveju yra įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančių specialistų rūpestis. Skaičiuojant darbo užmokestį, vedantys apskaitą specialistai įvertina kiekvieno darbuotojo neapmokestinamų pajamų dydį bei į jį atsižvelgia skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, kurį reikia sumokėti valstybei. 


Kam taikomas NPD?

Mėnesinis NPD taikomas pajamoms, kurios yra susijusios su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais. Mėnesinio NPD dydis priklauso nuo šių pajamų sumos. Vertinant metines gyventojo pajamas (GMP), nuo jų skaičiuojamas NPD metams pasibaigus. Jei gyventojas metų eigoje gavo kitų, ne tik su darbo santykiais susijusių pajamų, gyventojo GMP bus didesnis nei su darbo santykiais susijusios pajamos. Dėl šios priežasties, gyventojas, pateikęs metinę pajamų deklaraciją, privalo grąžinti gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo per didelio pritaikyto mėnesinio NPD arba jo dalies. 


Pajamos susijusios su darbo santykiais

Mėnesiniam darbo užmokesčiui, kuris lemia darbuotojui taikomą mėnesinį NPD, galime priskirti:

darbo užmokestį, priedus bei premijas;

už pirmas 2 ligos dienas gaunama ligos pašalpa;

gauta kompensacija už nepanaudotas atostogas;

atlygis už atostogas;

atlyginimas, gautas už viršvalandinį darbą, darbą švenčių/ poilsio dienomis. darbą nakties metu;

gautos pajamos už prastovas;

pajamos iš dienpinigių, kurių dydis viršija teisės aktų nustatytus dydžius;

kitos papildomos pajamos, bet kokiu būdu  tiesiogiai darbuotojui išmokamos už atliktą darbą. 


Gyventojui taikomo mėnesinio NPD dydis ir formulės

Nuo 2023 m. sausio 1 dienos keičiasi NPD dydis. Nuo 2023 m. sausio 1 d. mėnesinis NPD apskaičiuojamas pagal šiuos kriterijus bei formules:

maksimalus mėnesinis NPD- 625 eur, taikomas gyventojui, kurio mėnesinės su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija 840 eurų sumos (MMA- minimalios mėnesinės algos, kuri galioja nuo 2023 m. sausio 1 d.). Tai taikoma visiems atitinkamas pajamas gaunantiems gyventojams, išskyrus riboto darbingumo gyventojus.

gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios gaunamos pajamos per mėnesį yra didesnės negu 840 eurų, bet neviršija 1926 eurų sumos- taikomas mėnesinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Mėnesinis NPD= 625 eur - 0.42 * (gyventojo mėnesinės su darbo santykiais susijusios gaunamos pajamos - 840 eur);

gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios gaunamos pajamos per mėnesį viršija 1 926 eur sumą- taikomas mėnesinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Mėnesinis NPD= 400 eur - 0,18 * (gyventojo mėnesinės su darbo santykiais susijusios gaunamos pajamos - 642 eur).


Gyventojui taikomo metinio NPD dydis ir formulės

Gyventojams, kurių GMP neviršija 12 MMA (minimali mėnesinė alga) arba 10 080 eur sumos - taikomas metinis 7 500 eur NPD.

Gyventojams,  kurių GMP viršija  12 MMA (10 080 eur sumą), bet kurių metinės pajamos yra mažesnės negu 23 112 eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: Metinis NPD= 7 500 eur - 0.42 * (GMP- 10 080 eur).

Gyventojams, kurių GMP viršija 23 112 eur sumą, metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: Metinis NPD= 4 800 - 0,18 * (GMP- 7 704 eur).

Jei pagal pateiktas formules skaičiuojant NPD gaunamas neigiamas- laikoma, jog NPD yra lygus 0. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, gyventojui taikomas NPD yra perskaičiuojamas. Perskaičiuojant atsižvelgiama į kitas gyventojo per metus gautas pajamas. Į šalies biudžetą privalo būti grąžinta per maža mokesčio suma, kuri buvo priskaičiuota dėl per mokestini laikotarpį pritaikyti per didelio NPD.

 

Taikyti NPD kas mėnesį ar ne?

Griežtų NPD taikymo taisyklių nėra, tad visuomet verta atsižvelgti į konkretų atvejį.

Kai gyventojas dirba tik vienoje darbovietėje ir neplanuoja uždirbti papildomų pajamų, kurios turės įtaką metinio NPD skaičiavimuose, tai NPD galima taikyti kiekvieną mėnesį.

Kai gyventojo pajamos nėra stabilios, patogiau taikyti NPD mokestinių metų pabaigoje.

Prieš teikiant prašymą taikyti ar netaikyti NPD, kiekvienas gyventojas privalo įvertinti planuojamas gauti pajamas per ateinančius metus. Svarbu įsivertinti, ar per metus nebus gaunama pajamų pvz., iš būsto nuomos ar individualios veiklos, ar nebus gaunamos papildomos pajamos iš su darbo santykiais susijusių išmokų tokių kaip premijos ar priedai prie algos.

 

Apibendrinimas

Apibendrinant, svarbu paminėti, jog kiekvienas darbuotojas privalo pasvarstyti ar jam naudinga, jog būtų taikoma naujoji NPD skaičiavimo formulė. Turint pajamų iš kitų darboviečių, vykdant individualią veiklą ar gaunant pajamų, kurios susijusios ne tik su darbo santykiais, dažniausiai gyventojui verčiau rinktis NPD netaikyti visai. Šiuo atveju metams pasibaigus bei perskaičiavus metinį NPD, GPM permoka sugrąžinama, o ją susigrąžinti galima net už 3 praėjusius metus.